ห้ามมองข้าม !! 7 ข้อสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม !


a3

1. The team understands the goals and is committed to attaining them. 
การทำงานเป็นทีมจะเข้าใจจุดประสงค์ และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ลุล่วง
การมีทิศทางและเปา้มายที่ชัดเจนนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีม โดยทุกคนในทีมต้องมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ได้ลองเสนอ และทำในสิ่งที่แต่ละคนได้คิด ความชัดของเป้าหมายจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางและวิธีการได้

2. The team creates an environment in which people are comfortable taking reasonable risks.
ทีมจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็ฯมิตรและไม่ทำให้ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเกิดความไม่สะดวกสบาย
การเกื้อหนุนกันในทีมจะทำให้สมาชิกในทีมไว้ใจซึ่งกันและกัน และสมาชิกในทีมจะไม่ลงโทษคนที่ไม่เห็นด้วยของเสียงส่วนใหญ่ เพราะทุคนสามารถออกความคิดเห็นและการกระทำได้อย่างอิสระ

3. Communication is open, honest, and respectful.
ทำให้การสื่อสารเปิดกว้าง, เป็นจริง และ เคารพกันและกัน
ทุกคนมีอิสระและกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาคิด เพื่อไปยังวิธีการ หรืออะไรก็ตามที่สามารถแก้ปัญหาได้ และทุกคนในทีมต้องเปิดใจฟังไม่ทำให้ผู้เสนอความคิดใดๆเกิดความอึดอัดและไม่อยากจะพูดออกมา และควรฟังจนกว่าความเห็นของผู้เสนอจะจบลง ไม่พยายามสร้างกำแพงและแรงกระตุ้นความกดดันให้กับใคร

4. Team members have a strong sense of belonging to the group.
ทุกคนในทีมมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และรู้สึกถึงความเป็นทีม ไม่ใช่ตัวใครตัวมัน 
ทุกคนในทีมต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับทีม ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือการกระทำอะไรก็ตามในทีม ซึ่งจุดนี้เองทำให้ทีมมีความแข็งแกร่ง เป็นการร่วมกันสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นโดยการกำหนดบรรทัดฐานในรูปแบบนี้ เป็นต้น

5. Team members are viewed as unique people.
สมาชิกในกลุ่มจะต้องถูกมองว่าทุกคนมีความโดดเด่น 
ต้องไม่รู้สึกว่ามีมุมมองที่ต่างกัน หรือมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ให้มองว่าทุกคนมีความโดดเด่นที่ต่างกันออกไป เพื่อดึงจุดต่างตรงนี้มีสร้างความโดยเด่นให้กับชิ้นงาน หรือสิ่งที่ทีมจำเป็นต้องทำด้วยกัน

6. Creativity, innovation, and different viewpoints are expected and encouraged. 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ มุมมอง ที่แตกต่างกัน และ มีแรงกระตุ้น
โดยพวกคำพูดประมาณว่า “เราได้ลองวิธีนี้ไปแล้ว เลิกเสนอความคิดนี้เถอะ” หรือ “ไอเดียเธอมันปัญญาอ่อนมาก” คำพูดแบบนี้ต้องไม่ออกมาจากใครสักคนเดียวในทีมเด็ดขาด เพราะคำพูดเหล่านี้ เป็นการบั่นทอนความสร้างสรรค์โดยตรง

7. Members of the team make high quality decisions together.
สมาชิกของทีม สร้างการคุณภาพที่ดีในการตัดสินใจ
ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันในทีม และไม่รู้สึกเสียใจภายหลังหากได้เริ่มไปแล้ว แต่ให้มองว่าเป็นบทเรียนในการได้ลอง ซึ่งทุกคนในทีมต้องทำให้ทุกการตัดสินใจมาจากความตั้งใจจริงของแต่ละคน

หากทีมของคุณสามารถทำได้อย่างน้อย 5 ใน 7 ข้อนี้ ทีมของคุณจะเป็นทีมที่มีคุณภาพมากๆ และทุกอย่างจะออกได้ดีอย่างไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลย

What's Your Reaction?
Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
3
Dislike
Lol Lol
1
Lol
Like Like
1
Like
Love Love
0
Love
Win Win
2
Win
WTF WTF
1
WTF

นักเขียนประจำเว็บ นักล่าข่าว บก.แว่นดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ห้ามมองข้าม !! 7 ข้อสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม !

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in