สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจกeBook “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา”


ขอบพระคุณข้อมูล และภาพจาก เว็บไซต์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

“พระบรมราโชวาทที่เชิญส่วนหนึ่งมาเผยแพร่ในหนังสือนี้ แสดงถึงอุดมการณ์ พระราชประสงค์ และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมปัญญาและคุณประโยชน์แก่พสกนิกรทั้งปวง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่จักจารึกไว้ในความทรงจำของประชาราษฎร์ตราบนิรันดร์ โดย สกศ. จะได้เผยแพร่ไปยังคณะรัฐมนตรี กระทรวงต่าง ๆ หน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานจัดการศึกษา ห้องสมุด สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ และจะได้จัดทำเป็นแผ่นซีดีอีก ๑๐,๐๐๐ แผ่น พร้อมจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มในลำดับถัดไป” หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าว

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ eBook ฟรีทางเว็บไซต์ สกศ. ที่นี่ >>  www.onec.go.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2268-7123 ต่อ 2513 และ 2530 ตามวันและเวลาราชการ

 

         ภาพจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหาเพิ่มเติม

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี” ความสำคัญตอนหนึ่งว่า การจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนส่งเสริมแนวทางการใช้จังหวัดผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) เป็นฐานขับเคลื่่อนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ คานอำนาจกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีทั้งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งต่อไป ผวจ. ทั่วประเทศจะก้าวเข้ามามีบทบาทการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ลงลึกไปถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ มุ่งเน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนประชาชนมาตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้ง แต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติ และต้องเตือนใจทุกคนในฐานะปวงชนชาวไทย มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญในสวรรคาลัย อย่างไรก็ดี การเกิดมาเป็นคนไทยไม่ใช่แค่มีเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ทุกคนมีความจงรักภักดี และรักในหลวงมาตั้งแต่เกิด รักษาเอกลักษณ์คนไทย อ่อนน้อมถ่อมตน รักการไหว้ และขอให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน เรียบร้อย สุภาพ รักษาระเบียบวินัย ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดขึ้นจริงตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริอยากให้คนไทยทุกคนเดินตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนก ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณที่ยึดถือประชาชนเป็นหัวใจของการทำงานรับใช้ประชาชน

ภายหลังเสร็จสิ้นปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นวาระอันทรงเกียรติ สกศ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการสดุดีพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมจากการศึกษา เรียนรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค ก่อกำเนิดโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งแห่งศตวรรษนี้

 

ขอบพระคุณข้อมูล และภาพจาก เว็บไซต์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ freefree.in.th ขอขอบพระคุณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เป็นแหล่งข้อมูลและความทรงจำที่ดีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน อย่างไรก็ตามหากทีมงานฯของเรานั้นได้อ่านและประทับใจในความตั้งใจของผู้จัดทำอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำเนื้อหารายงานสู่สาธารณะชนได้รับทราบต่อไป

ติดต่อทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ที่ : [email protected]


Like it? Share with your friends!

25 SHARES
25 SHARES
What's Your Reaction?
Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
1
Dislike
Lol Lol
1
Lol
Like Like
1
Like
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
1
WTF

นักเขียนประจำเว็บ นักล่าข่าว บก.แว่นดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจกeBook “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา”

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in